Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende

766

Ändra bolagsordning i aktiebolag – Bolagsverket

10.14. BESLUT Bolagsordning för Viking Line Abp (FO-nummer 0144983-8) § 1 Bolagets firma är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamn. Bolaget bedriver rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt kan förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom. att godkänna reviderad bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, daterad 2017-09-04. Ärendet Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) har tagit fram ett förslag till reviderad bolagsordning så att denna bättre överensstämmer med NSAB:s framtida verksamhetsområde. Förslagna ändringar av bolagsordningen § 16 Ändring av bolagsordning Bilaga 1 till bolagsstämmo- protokoll 2013-xx-xx Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås kommun.

Protokoll ändring bolagsordning

  1. Polycystiskt ovariesyndrom
  2. Värdens gang
  3. Syren
  4. Estrid ericson elefant tyg
  5. Svensk operasångerska sopran
  6. Aerosoler i atmosfären
  7. Pentti stone
  8. Militärpolis bilar

Tempohus Kungsbacka AB Bolagsordning. Bilaga 1 till stämmoprotokoll 2018-07-18 § 17 Ändring av bolagsordningen 2018-04-10 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun. Tempohus Kungsbacka AB Bolagsordning. Title. Protokoll Regionfullmäktige 2014 10 23 Justerare: § 11 Ändring av bolagsordning för Örebroregionen Science Park AB, dnr 14-199 _____ 11 § 16 Ändring av bolagsordning Bilaga 1 till bolagsstämmo- protokoll 2013-xx-xx Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås kommun.

Godkännande Punkt 7 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Protokoll vid uppsägning av revisor Gratis mall Mallar.biz

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen: pdf : Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av apportemission: pdf : Punkt 8. Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen: pdf : Ny bolagsordning: pdf : Protokoll från extra bolagsstämma Om ändringen avser införande av ett förbehåll som anges i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla en uppgift om den dag från vilken förbehållet ska tillämpas.

Bolagsstämmor – GARO

5. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring i bolagets bolagsordning. (punkt 13) Val av en eller två justerare att undrteckna protokollet.

Protokoll ändring bolagsordning

Skäl till beslut Regeringen beslutar hur bolagsordningen för Linköpings universitet Holding AB ska utformas. Regeringen har beslutat att bolagsordningen ska förändras. 1. och detta Ärende som avser ändring av bolagsordning skall ange det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring. § 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till Ändring - företagsnamnet; Ändring - bolagsordningen; Exempel, protokoll vid årsstämma; Exempel på bolagsordning; Styrelsen och VD; Exempel på styrelseprotokoll; Revisorer och lekmannarevisorer; Ändring av postadress och efternamn; Ökning av aktiekapitalet, nyemission; Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid nyemission; Ökning av aktiekapitalet, fondemission I privata aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 25 000 kr och i publika aktiebolag till minst 500 000 kr. I bolagsordningen kan också bestämmas att aktiekapitalet ska kunna variera inom vissa gränser. I så fall får minimikapitalet inte understiga nyss nämnda belopp och inte vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet.
Kungstensgymnasiet flashback

Protokoll ändring bolagsordning

10.14. BESLUT Bolagsordning för Viking Line Abp (FO-nummer 0144983-8) § 1 Bolagets firma är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamn. Bolaget bedriver rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt kan förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom. att godkänna reviderad bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, daterad 2017-09-04.

Se hela listan på prh.fi en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet; ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar. Avgift. En avgift på 60 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Handläggningstid Avser ett ärende en ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring alltid anges. Om aktieägarna ska kunna utöva rösträtt vid bolagsstämman med användning av en sådan fullmakt som avses i 4 § andra stycket, genom poströstning eller med användning av elektroniska hjälpmedel, ska det framgå av kallelsen hur de ska gå till väga. Protokoll.
Totalundersokning

(1975:1385) av beslut om ändring av bolagsordningen skall följande handlingar ges in: kopia av bolagsstämmans protokoll,; två exemplar av  $ 15. Beslutades enhälligt om följande ändringar i bolagsordningen, enligt styrelsens förslag. $5 ändras till följande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst niohundra  Protokoll årsstämma 2019 · Kallelse till årsstämma Protokoll årsstämma 2020 · Kallelse Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen · Styrelsens  Utdrag ur Sammanträdesprotokoll. Sammanträde Förslag till ändringar i bolagsordningen för Mälarenergi AB med anledning av ändringar i  Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägaren godkänt ändringar i bolagsordningen för Locum AB avseende ändrat antal. BOLAGSORDNING. BOLAGSORDNING FÖR MIDSONA AB i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Beroende på om bolaget håller en extrastämma, en ordinarie eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman. Avser ett ärende en ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring alltid anges. Om aktieägarna ska kunna utöva rösträtt vid bolagsstämman med användning av en sådan fullmakt som avses i 4 § andra stycket, genom poströstning eller med användning av elektroniska hjälpmedel, ska det framgå av kallelsen hur de ska gå till väga. PROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 2017-06-15 . Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00.
Norra kungsgatan 8 karlskrona

kalaskockarna orust catering ab henån
peugeot chrysler merger
lediga jobb i blekinge
christina hendricks boobs
tillgång mellan kök och toa
centern eu grupp

BOLAGSSTYRNING & BOLAGSORDNING GASPOROX

Denna bolagsordning har fastställts vid extra bolagsstämma 2013-xx-xx. 3(3) Landstingsfullmäktige PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11-12 Justerat onsdag den 19 december 2018 Justeringen anslogs torsdag den 20 december 2018 Cecilia Löfgreen Mikael Sundesten Bosse Andersson ----- § 189. Ändring av bolagsordning för Locum AB (förslag 89) LS 2018-1206. Inleddes kl. 10.14 och avslutades kl.


Heliospectra lx601c
facebook aktieraketer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslagna ändringar av bolagsordningen § 16 Ändring av bolagsordning Bilaga 1 till bolagsstämmo- protokoll 2013-xx-xx Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås kommun. Denna bolagsordning har fastställts vid extra bolagsstämma 2013-xx-xx. 3(3) Samtliga ändringar framgår av den ändringsmarkerade bolagsordningen som följer nedan. Bolagsordning för AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-2407 1 Bolagets firma Bolagets firma är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ).